| Staff Directory | Staff Profile
Dr. Hanieh Alipour Bazkiaei Profile Page
Name :  Dr. Hanieh Alipour Bazkiaei
Designation :  Pensyarah Kanan
Phone Number/ Ext :  
Email :  hanieh.ab@umk.edu.my
Department : Fakulti Keusahawanan Dan Perniagaan
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN) (Universiti Teknologi Malaysia)
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA PENGURUSAN PERNIAGAAN) (Islamic Azad University)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN) (University Of Guilan)