| Staff Directory | Staff Profile
Dr. Mohd Syakir Bin Sulaiman Profile Page
Name :  Dr. Mohd Syakir Bin Sulaiman
Designation :  Pensyarah
Phone Number/ Ext :  
Email :  syakir.s@umk.edu.my
Department : Fakulti Sains Bumi
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH GEOSAINS) (Universiti Malaysia Kelantan)
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA SAINS (GEOFIZIK KEJURUTERAAN DAN PERSEKITARAN)) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (GEOSAINS) DENGAN KEPUJIAN) (Universiti Malaysia Kelantan)