| Staff Directory | Staff Profile
Dr. Muhammad Akmal Bin Remli Profile Page
Name :  Dr. Muhammad Akmal Bin Remli
Designation :  Pensyarah Kanan
Phone Number/ Ext :  09-7717174
Email :  akmal@umk.edu.my
Department : Fakulti Keusahawanan Dan Perniagaan
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH SAINS KOMPUTER) (Universiti Teknolgi Malaysia)
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER)) (Universiti Teknolgi Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KOMPUTER)) (Universiti Teknolgi Malaysia)