| Staff Directory | Staff Profile
Dr. Nur Athirah Binti Sumardi Profile Page
Name :  Dr. Nur Athirah Binti Sumardi
Designation :  Pensyarah Kanan
Phone Number/ Ext :  
Email :  
Department : Fakulti Hospitaliti, Pelancongan Dan Kesejahteraan
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN) (Universiti Teknologi Mara)
Ijazah Sarjana (MASTER OF COMMUNITY HEALTH SCIENCE (HOSPITAL MANAGEMENT AND HEALTH ECONOMICS)) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (BACHELOR OF HEALTH ADMINISTRATION (HONS)) (Universiti Teknolgi Mara)