| Staff Directory | Staff Profile
Puan Farah Hanan Binti Muhamad Profile Page
Name :  Puan Farah Hanan Binti Muhamad
Designation :  Pensyarah
Phone Number/ Ext :  
Email :  farahhanan@umk.edu.my
Department : Fakulti Keusahawanan Dan Perniagaan
Qualifications : Muet (MUET) ()
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA SAINS (KEWANGAN)) (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEWANGAN ISLAM)) (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)