| Staff Directory | Staff Profile
Prof. Ir. Ts. Dr. Julie Juliewatty Binti Mohamed Profile Page
Name :  Prof. Ir. Ts. Dr. Julie Juliewatty Binti Mohamed
Designation :  Profesor
Phone Number/ Ext :  09-7797781
Email :  juliewatty.m@umk.edu.my
Department : Fakulti Biokejuruteraan Dan Teknologi
Qualifications : Profesional (LEMBAGA TEKNOLOGI MALAYSIA) ()
Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN BAHAN) (Universiti Sains Malaysia)
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA KEJURUTERAAN BAHAN) (Universiti Sains Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN) (Universiti Sains Malaysia)
Oct 2015 - Oct 2015 : 1. Penghasilan dan Kesan Ubahsuai Kandungan CuO dalam Bahan Dielektrik CaCu3Ti4O12 (CCTO) terhadap Mikrostruktur dan Sifat Dielektrik
 
JULIE JULIEWATTY MOHAMED(DEC 2017). USAHAWAN KELANTAN (PENERBIT UMK)
 
JULIE JULIEWATTY MOHAMED, NUR SHAFIZA AFZAN(DEC 2017). PENANAMAN CILI MELALUI TEKNIK FERTIGASI(Page No 70) (PENERBIT UMK)
 
1. Engineering Sciences  |  Material Engineering  |  Ceramics
 
2. Engineering Sciences  |  Material Engineering  |  Composite Materials
 
3. Material Sciences  |  Advanced Materials  |  Ceramics