| Staff Directory | Staff Profile
Prof. Madya Dr. Mohd Zain Bin Mubarak Profile Page
Name :  Prof. Madya Dr. Mohd Zain Bin Mubarak
Designation :  Profesor Madya
Phone Number/ Ext :  097717176
Email :  mzain@umk.edu.my
Department : Fakulti Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insan
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) (Universiti Malaysia Terengganu)
Ijazah Sarjana ( SARJANA PENGAJIAN ISLAM) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA) (Universiti Al-Azhar)
Dec 2003 - Dec 2004 : Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar KUiTTHO
 
Jul 2009 - Dec 2009 : Pendidikan Keusahawanan di IPTA
 
Mar 2015 - Mar 2017 : Kebersihan Tandas Masjid Sebagai Syiar Islam; Kajian Masjid di Pantai Timur
 
Jun 2016 - Sep 2017 : Elemen Kerohanian dan Hubungannya Dengan Motivasi Keusahawanan
 
Nov 2006 - Nov 2006 : Mesyuarat Perancangan dan Penyediaan Program Pengajian bagi Universiti Malaysia Kelantan Bil.2 (Ahli Mesyuarat) (Universiti Malaysia Kelantan)
 
Oct 2006 - Oct 2006 : Mesyuarat Perancangan dan Penyediaan Program Pengajian Bagi Universiti Malaysia Kelantan Bil.1 (Ahli Mesyuarat) (Universiti Malaysia Kelantan)
 
(MAC 2014). Usahawan Kecil Melayu; Isu dan Penyelesaian (Universiti Malaysia Kelantan)
 
Nik Yusri Musa Mohd Zain Mubarak Ruzaini Ijon(2016). Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)(Page No 217) (Universiti Malaysia Kelantan)
 
Mohd Zain bin Mubarak(2016). Keusahawanan Islam; Rasulullah SAW & Sahabat Sebagai Ikon Usahawan Berjaya(Page No 137) (Universiti Malaysia Kelantan)
 
(2015). Keusahawanan Sosial Islam; Suatu Pengenalan(Page No 171) (Universiti Malaysia Kelantan)
 
Mohd Zain Mubarak, Asyraf Abd. Rahman Mohd Rafi Yaacob(2012). Prosiding Seminar Keusahawanan Kebangsaan Kolej Komuniti 2012(Page No 171) (Kolej Komuniti Sabak Bernam)
 
Dr.Nur Azuki b. Yusuff Mohd Zain b. Mubarak(2009). Isu-isu Pengurusan dan Pembangunan Masjid (Artikel/Kertas kerja)(Page No 228) (Akademi Pengajian Islam Nilam Puri Kelantan)
 
Salah Faham Terhadap Hudud, -(2008). Isu-Isu Pengajian Islam Siri 1(Page No 137) (UTHM)
 
Mohd Zain Mubarak(2007). Prosiding Islam dan Pembangunan Masyarakat (Dimensi Hukum Muzik dan Nyanyian Menurut Perspektif Islam(Page No 137) (UTHM)
 
Mohd Zain Mubarak, Ahmad Syarifuddin Mustapha(2006). Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian Dakwah Melalui Muzik dan Nyanyian; Suatu Perbincangan(Page No 137) (Fakulti Pengajian Islam, UKM)
 
Mohd Zain Mubarak, Khairul Azman Md. Suhaimy Abdullah SUlaiman(2004). Monograf Sains Sosial(Page No 137) (KUiTTHO)
 
Mohd Zain Mubarak , Ahmad Syarifuddin Mustapha(2004). Prosiding Seminar Usul Fiqh SUFI KUIM Maqasid al-Syariah dalam Penghukuman(Page No 137) (Kolej Universiti Islam Malaysia)
 
Bab/Bahagian Daripada Buku Bersifat Ilmiah
  Mohd Zain Mubarak, -(Oktober 2015). Konsep Keusahawanan Sosial Islam; Suatu Pengenalan, Konsep Keusahawanan Islam; Terminologi, Kerohanian dan al-Falah.(Universiti Malaysia Kelantan)
 
  Mohd Zain Mubarak & Noorul Azwin Md Nasir(2017). Usahawan Kelantan; Hanya Langit Menjadi Sempadan, Mohd Eddlee Ismail(UMK)
 
 
Buku - Ilmiah
  Mohd Zain bin Mubarak(2016). Keusahawanan Islam; Rasulullah SAW dan Sahabat Sebagai Ikon Usahawan Berjaya, Keusahawanan Islam; Rasulullah SAW dan Sahabat Sebagai Ikon Usahawan Berjaya(UMK)
 
  Dr.Nur Azuki b. Yusuff & Mohd Zain b. Mubarak(2009). Isu-isu Pengurusan dan Pembangunan Masjid (Bab Dalam Buku), Keusahawanan Sebagai Pemangkin Penerimaan Institusi Masjid; Proses Percambahan Nilai Dalam Masyarakat Masjid (Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam Puri, Kelantan)
 
 
Jurnal (Berwasit)
  Mohd Zain Mubarak , Asyraf Abdul Rahman Mohd Rafi Yaacob(Mac 2015). Journal of Business and Social Development, Elemen Kerohanian Dalam Keusahawanan Islam; Kajian Terhadap Usahawan Berjaya di Kelantan Journal of Business and Social Development(Universiti Malaysia Terengganu)
 
  Mohd Zain bin Mubarak(December 2014). Spirituality In Islamic Entrepreneurship; Motivation And Achievements of Successful Entrepreneurs In Kelantan. Journal of Techno Social, Spirituality In Islamic Entrepreneurship; Motivation And Achievements of Successful Entrepreneurs In Kelantan. Journal of Techno Social. (UTHM)
 
  Khairul Azman Md Suhaimy et. al, Mohd Zain Mubarak(2018). International Journal of Engineering & Technology (IJET), ?The Concept of Leadership and Constitution from The Islamic and Malay Archipelago Perspectives According to Taj Al-Salatin Manuscript?. (Science Publishing Corporation)
 
  Mohd Zain Mubarak, Wan Salihin Wong Abdullah, Mohd Nazri Muhaiyyidin, Kasma Md Hayas, Marwan Ismail(2017). Journal of Human Development and Communication., Pengaruh Ciri-ciri Kerohanian Terhadap Motivasi Usahawan(UniMaP)
 
 
Modul / Kertas Berkala / Laporan / CD / Courseware TV
  Mohd Zain Mubarak, Ahmad Syarifudin Mustapha(2007). Modul Pengajaran Kursus TITAS, Modul Pengajaran Kursus TITAS(UTHM)
 
  Mohd. Zain Mubarak , Mohd Hisyam b. Abd. Rahim(2007). Modul Pengajaran Bahasa Arab, Modul Pengajaran Bahasa Arab(UTHM)
 
 
Prosiding Kebangsaan
  Mohd Zain Mubarak(2007). Prosiding Islam dan Pembangunan Masyarakat, Dimensi Hukum Muzik dan Nyanyian Menurut Perspektif Islam(UTHM)
 
 
1. Humanities  |  Religious Studies  |  Religion And Civilisation