| Staff Directory | Staff Profile
Dr. Mohd Firdaus Bin Che Yaacob Profile Page
Name :  Dr. Mohd Firdaus Bin Che Yaacob
Designation :  Pensyarah Kanan
Phone Number/ Ext :  
Email :  firdaus.cy@umk.edu.my
Department : Fakulti Teknologi Kreatif Dan Warisan
Qualifications : International English Language Testing System () ()
Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PENGAJIAN WARISAN) (Universiti Malaysia Kelantan)
Ijazah Sarjana ( IJAZAH SARJANA SASTERA) (Universiti Putra Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KESUSASTERAAN MELAYU)) (Universiti Putra Malaysia)
Jun 2019 - Jun 2020 : Mendokumentasikan dan Memartabatkan Keunikan Dialek Kelantan dalam Cerita Rakyat Melayu di Kelantan
 
Mohd Firdaus Che Yaacob(2020). Seuntaian Naratif Lisan Di Lembangan Sungai Pangkalan Datu, Kelantan(Page No 120) (Penerbit Universiti Malaysia Kelantan)
 
Mohd Firdaus Che Yaacob(2020). Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dalam Cerita-Cerita Lisan Melayu (Page No 190) (Penerbit Universiti Malaysia Kelantan )
 
Artikel
  Tuan Siti Nurul Suhadah Tuan Adnan, Mohd Firdaus Che Yaacob(2020). Pendeta Journal of Malay Language, Education and Literature , Akal Budi dalam Naratif Lisan penduduk Kota Bharu, Kelantan: Satu penelitan kemasyarakatan(Universiti Pendidikan Sultan Idris )
 
  Muhammad Nur Al-Hakim Muhamad Hanafiah , Mohd Firdaus Che Yaacob (2020). International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), Nilai-Nilai Islam Dan Pembetukan Akhlak Dalam Cerita Rakyat Melayu (Universiti Malaysia Pahang )
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob(2020). Journal of Business and Social Development, Aspek Perundangan dalam Novel Nisah Haron(Journal of Business and Social Development)
 
  Muhammad Nur Al-Hakim Mohamad Hanafiah, Mohd Firdaus Che Yaacob(2020). Jurnal Antarabangsa Melayu, Faktor Dan Kesan Murtad Masyarakat Melayu Menerusi Novel Tuhan Manusia Karya Faisal Tehrani: Satu Penelitian Takmilah (Universiti Kebangsaan Malaysia)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Norsuhaida Ismail(2019). International Journal of Creative Future and Heritage, Amanat dan Pengaruh Bahasa Dalam Pemerintahan Politik Islam(International Journal of Creative Future and Heritage)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Mohd Fahmi Ismail(2018). International Journal Of Creative Futures And Heritage, Nilai Budaya dalam Cerita Rakyat Masyarakat Orang Asli Temiar Gua Musang, Kelantan: Satu Pengaplikasian Sastera Warisan(Universiti Malaysia Kelantan)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Nasirin Abdillah(2018). International Journal Of Creative Futures And Heritage, Penerapan Konsep Menjana Minda Melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan Terhadap Masyarakat Melayu dalam Cerita Rakyat Melayu(Universiti Malaysia Kelantan)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Mohd Fahmi Ismail(2018). International Journal Of Creative Futures And Heritage, Kesan Cerita Rakyat Masyarakat Orang Asli Temiar Gua Musang, Kelantan: Satu Penelitian Teori Konseptual Kata Kunci(Universiti Malaysia Kelantan)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Nor Suhaida Ismail, Nik Fazrul Azri Nik Aziz, Salmah Jan Noor Muhammad(2018). International Journal Of Creative Futures And Heritage, Amanat dan Pengaruh Bahasa Dalam Pemerintahan Politik Islam(International Journal Of Creative Futures And Heritage)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob(2018). Journal of Business and Social Development, Cerminan nilai Murni dalam Seuntaian Cerita-Cerita Rakyat Melayu : Suatu Pengaplikasian Konsep Rohani(Universiti Malaysia Terengganu)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Mohd Fahmi Ismail(2018). International Journal Of Creative Futures And Heritage, Nilai Budaya dalam Cerita Rakyat Masyarakat Orang Asli Temiar Gua Musang, Kelantan: Satu Pengaplikasian Sastera Warisan(International Journal Of Creative Futures And Heritage)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob , Mohd Fahmi Ismail (2018). International Journal Of Creative Futures And Heritage, Kesan Cerita Rakyat Masyarakat Orang Asli Temiar Gua Musang, Kelantan: Satu Penelitian Teori Konseptual Kata Kunci(International Journal Of Creative Futures And Heritage)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Nasirin Abdillah(2018). International Journal Of Creative Futures And Heritage, Fenomena Sosial dalam Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur(Universiti Malaysia Kelantan)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Nasirin Abdillah(2017). International Journal Of Creative Futures And Heritage, Penggunaan Multimedia Ke Arah Memartabatkan Cerita Rakyat Melayu(Universiti Malaysia Kelantan)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Nasirin Abdillah(2017). Journal of Business and Social Development, Penerapan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Melalui Cerita Rakyat Melayu: Kajian Teks Himpunan 366 Cerita Rakyat Malaysia oleh Othman Puteh & Aripin Said(Universiti Malaysia Terengganu)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Nasirin Abdillah, Muhamad Izani Abdul Ghani, Shahariah Norain Saharuddin & Siti Nur Anis, Muhamad Appendi(2017). International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), Cerminan Moral Positif dalam Cerita-Cerita Rakyat Melayu(Universiti Malaysia Pahang)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Nasirin Abdillah(2017). International Journal Of Creative Futures And Heritage, Penerapan Nilai Murni dalam Cerita Rakyat Melayu Suatu Aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu: Analisis Nilai Kasih Sayang dan Nilai Keadilan dalam Masyarakat Melayu(Universiti Malaysia Kelantan)
 
  Mohd Fahmi Ismail, Salmah Jan Noor Muhammad Mohd Firdaus Che Yaacob(2016). International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), Unsur Amanat dan Impak Lirik Dikir Barat Halim Yazid(Universiti Malaysia Pahang )
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Normaliza Abd Rahim(2016). Journal of Business and Social Development, Nilai Baik Hati Menerusi Cerita Rakyat Melayu Terhadap Masyarakat Melayu Suatu Aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu(Universiti Malaysia Terengganu)
 
  Mohd Firdaus Che Yaacob, Normaliza Abd Rahim(2014). Journal of Business and Social Development, Cerita Rakyat Membentuk Moral Positif Kanak-Kanak Melalui Nilai Murni(Universiti Malaysia Terengganu)
 
 
Bab/Bahagian Daripada Buku Bersifat Ilmiah
  Mohd Firdaus Che Yaacob(2021). Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur, Unsur Nilai Dalam Naratif Lisan Keajaiban Si Kera Putih (Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur)
 
  Muhammad Nul Al-Hakim Mohamad Hanafiah, Siti Aishah Jusoh, Siti Fatimah Ab Rashid, Mohd Firdaus Che Yaacob(2021). Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, Analisis Polemik Dalam Cerita Rakyat Terhadap Pembetukan Moral Kanak-Kanak(Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur)
 
  Tuan Siti Nurul Suhadah Tuan Adnan, Nur Samsiah Mazlan, Muhamad Asraf Abd Rashid, Mohd Firdaus Che Yaacob (2021). Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur, Keberkesanan Unsur Watak Dan Perwatakan Dalam Cerita Rakyat Di Kalangan Kanak-Kanak Dan Remaja Melalui Animasi(Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur)
 
 
1. Arts & Literature  |  Arts & Literature  |  Arts & Literature
 
2. Humanities  |  Linguistics And Literature  |  Dialects
 
3. Humanities  |  Linguistics And Literature  |  Malaysian Languages
 
4. Humanities  |  Linguistics And Literature  |  Language In Culture And Society (Sosiolinguistics)
 
5. Social Sciences And Humanities  |  SOCIAL SCIENCES  |  Social Sciences
 
6. Humanities  |  Linguistics And Literature  |  Literary Theory
 
7. Humanities  |  Linguistics And Literature  |  Malay Language
 
8. Humanities  |  Linguistics And Literature  |  Malaysian Literature
 
9. Humanities  |  Arts And Culture  |  Other Arts And Culture
 
10. Humanities  |  Linguistics And Literature  |  Comparative Literature
 
11. Humanities  |  Arts And Culture  |  Traditional Arts And Culture