| Staff Directory | Staff Profile
Dr. Sharulnizam Bin Ramli Profile Page
Name :  Dr. Sharulnizam Bin Ramli
Designation :  Pensyarah Kanan
Phone Number/ Ext :  
Email :  sharulnizam@umk.edu.my
Department : Fakulti Teknologi Kreatif Dan Warisan
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH SENI VISUAL) (Universiti Malaya)
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (SENI)) (Universiti Pendidikan Sultan Idris)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA SENI REKA (GRAFIK)) (Universiti Teknologi Mara)
Jurnal (Berwasit)
  Sharulnizam Ramli, Mohd Khairul Azahar Abdul Rani & Zarlina Mohd Zamari(March 2017). Malaysian Communication of Journal (SCOPUS INDEXED), Exploration of Batik Lukis Motifs as a Medium of Art Communication in Pahang(Jurnal Komunikasi, UKM)
 
  Sharulnizam bin Ramli, Sabzali Musa Khan Mohd Nuri Yaacob(Jun 2018). Journal APM, Jilid 29, 2018, Representasi Motif Batik Di Negeri Pahang: Satu Kajian Literatur(Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya)
 
  Dr. Meena Hidayat, Dr. Sabzali Musa Kahn & Dr. Sharulnizam Ramli, Dr. Mostafa Goodarzi(23 May 2013). Academic Journals, Art instructor?s attitude towards the art curriculum for undergraduate in Tehran Universities(Educational Research and Reviews )
 
  Dr. Sharulnizam bin Ramli, Dr. Saiful Akram Che Cob(2016). Semminar Pendidikan Kebangsaan 2016, Pengaruh Kreativiti Pada Representasi Visual Propaganda pada era Penaklukan Jepun di Malaya (1942-45)(Universiti Pendidikan Sultan Idris)
 
  Sharulnizam bin Ramli, Dr. Saiful Akram Che Cob Dr. Sabzali Musa Kahn(2015). Jurnal Isu-Isu Pendidikan, Pengaruh kreativiti dalam penghasilan visual propaganda berbahasa Melayu pada era penaklukan Jepun di Malaya (1942- 45)(Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya)
 
  Dr. Sharulnizam bin Ramli, Dr. Syed Alwi Abu Bakar Dr. Sabzali Musa Kahn(2015). Jurnal Akademi Pengajian Melayu Jilid 26, Cabaran Yang Dihadapi Pendidikan Seni Visual Terhadap Kemunculan ICT di Malaysia(Universiti Malaya)
 
  Dr. Sharulnizam bin Ramli, Dr. Sabzali Musa Kahn En. Jaffri Hanafi(2014). Jurnal Akademi Pengajian Melayu, Modul Bertema: Guru menjana atau menyekat kreativiti kanak- kanak(Universiti Malaya)
 
 
1. Social Sciences  |  Education  |  Educational Technology And Media