| Staff Directory | Staff Profile
Prof. Madya Dr. Ng Siew Foen Profile Page
Name :  Prof. Madya Dr. Ng Siew Foen
Designation :  Profesor Madya
Phone Number/ Ext :  
Email :  siewfoen@umk.edu.my
Department : Fakulti Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insan
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN PENGEMBANGAN) (Universiti Putra Malaysia)
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA SAINS) (Universiti Putra Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (INGGERIS)) (Universiti Pertanian Malaysia)
1. Social Sciences  |  Education  |  Life - Long Education