| Staff Directory | Staff Profile
Dr. Nawi @ Mohd Nawi Bin Ismail Profile Page
Name :  Dr. Nawi @ Mohd Nawi Bin Ismail
Designation :  Pensyarah Kanan
Phone Number/ Ext :  097797000
Email :  nawi.ismail@umk.edu.my
Department : Fakulti Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insan
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (PHD) (Universiti Malaya)
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA) (Universiti Malaya)
Jul 2007 - Jul 2008 : Dr. Nawi @ Mohd. Nawi Bin Ismail (Ahli). Menjalankan Penyelidikan FRGS. Tajuk: Pembangunan Modal Insan: Kajian Mengenai Aktiviti Masjid Ke Atas Golongan Remaja Di Semenanjung Malaysi. (Ketua Prof. Madya Dr. Shukeri Bin Mohamad). FR023/2007 (A), RM 44,000, 2007-2008.
 
Oct 2009 - Oct 2010 : Dr. Nawi @ Mohd. Nawi Bin Ismail, Menjalankan Penyelidikan Universiti Malaya/UMRG. (Ketua Penyelidik). Tajuk: Gejala Penyelewengan Akidah Di Malaysia: Kajian Khusus Perkembangan Ajaran Hassan Anak Rimau Dan Ajaran Qadiani Di Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia. No. Geran RG043/09HNE. Rm: 25,500.00, 2009-2010.
 
Nov 2010 - Nov 2011 : Dr. Nawi @ Mohd. Nawi Bin Ismail (Ketua), UMRG (Universiti Malaya). Dr. Mohd. Kamil Bin Ab. Majid (Ahli), Tajuk: Perlaksanaan Pengajaran Ilmu Akidah Di Masjid-Masjid Negeri Dalam Usaha Menangani Gejala Ajaran Sesat Di Malaysia: Satu Kajian Di Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia. No. Geran RG183/10HNE. RM 15,000.00. Tempoh Projek 15/11/2010 - 14/11/2011 (1 Tahun).
 
Jan 2012 - Jan 2013 : Dr. Nawi @ Mohd. Nawi Bin Ismail. Penyelidikan Geran UMRG (Universiti Malaya). Tajuk: Pembasmian Gejala Ajaran Sesat Di Malaysia, Kajian Terhadap Usaha yang dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). No. RG308- 11HNE. Tempoh projek 25/1/2013224/1/2013 (1 Tahun). RM 20,00.00.
 
1. Humanities  |  Philosophy  |  Islamic Of Knowledge
 
2. Humanities  |  Religious Studies  |  Religion And Civilisation
 
3. Humanities  |  Religious Studies  |  Religious Issues
 
4. Humanities  |  Religious Studies  |  Philosophy Of Religion
 
5. Humanities  |  Religious Studies  |  Religion And Society
 
6. Humanities  |  Religious Studies  |  Islamic Studies