| Staff Directory | Staff Profile
Dr. Ahmad Bin Abdul Rahman Profile Page
Name :  Dr. Ahmad Bin Abdul Rahman
Designation :  Pensyarah Kanan
Phone Number/ Ext :  09-7797122
Email :  ahmad.ar@umk.edu.my
Department : Pusat Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insaniah
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (DOKTOR FALSAFAH (PENGAJIAN ARAB & TAMADUN ISLAM)) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Ijazah Sarjana (SARJANA PENGAJIAN ISLAM) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Apr 2010 - Mar 2012 : Peningkatan Kemahiran Bahasa Arab Melalui Modul Bahasa
 
Apr 2010 - Apr 2010 : Pembangunan Laman Sesawang Kemahiran Mendengar Bahasa Arab (Maharat Al-Istima? Wa Al-Fahm):Mendokong Dasar E-Pembelajaran Di Ukm.
 
Apr 2011 - Mar 2012 : Mewujudkan Program Ict Dalam Pengajaran & Pembelajaran Maharat Al-Muhadathah Wa Al- Khatabah
 
Aug 2011 - Aug 2011 : Kajian Frekuensi Penggunaan Kata Sendi Nama Bahasa Arab Berdasarkan Data Korpus Berkomputer
 
Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, UKM(8/12/2011). Bab dalam buku Seminar di Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa Arab 2011 (SAPBA?11): Wawasan dan Cabaran Malaysia-China(Page No 300) (Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, UKM)
 
AHMAD ABDUL RAHMAN, ALMUSLIM MUSTAFA, UM(201O). أخطاء الطلاب الماليزيين اللغوية بحث وصفي تحليلي(Page No 17) (UM)
 
AHMAD ABDUL RAHMAN,MD ZAKI MAT, SYUKARI HAMZAH, UKM(2011). Maharat Al-Muhadathah(Page No 125) (UKM)
 
AHMAD ABDUL RAHMAN, UKM(2011). Mewujudkan program ICT dalam Pengajaran & Pembelajaran Maharat al-Muhadathah wa al- Khatabah(Page No 20) (UKM)
 
AHMAD ABDUL RAHMAN, UKM(2010). T?ALIM MAHARAT AL-ISTIMA? TAJARUB WA KHABARAT(Page No 20) (UKM)
 
AHMAD ABDUL RAHMAN, ZAMRI ARIFIN, UKM(2010). قابلية سبين في تعليم مهارة الاستماع والفهم (Page No 18) (UKM)
 
MOHD SYUKARI HAMZAH, MOKHTAR HUSSAIN, AHMAD ABDUL RAHMAN, UKM(2009). Maharat Al-Istimaa?(Page No 119) (UKM)
 
AHMAD ABDUL RAHMAN, UKM(2008). 2. PENGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN NAHU AL-QURAAN: KAJIAN PRAKTIKAL TERHADAP KATA KETERANGAN MASA DAN KATA KETERANGAN TEMPAT DALAM SURAH AL-BAGARAH(Page No 300) (UKM)
 
SALAMIAH ABDUL GHANI, SUHAILA ZAILANI, AHMAD ABDUL RAHMAN, UKM(2008). Maharat Al-Kitabah(Page No 130) (UKM)
 
MD ZAKI MAT, MOHD SYUKARI HAMZAH, AHMAD ABDUL RAHMAN, UKM(2006). Al-Qiraah Al-Arabiyah(Page No 125) (UKM)
 
ZAMRI AHMAD, IBTISAM ABDULLAH, AHMAD ABDUL RAHMAN, UKM(2006). Maharat Al-Muhadathah(Page No 120) (UKM)
 
1. Arts & Literature  |  Arts & Literature  |  Arts & Literature
 
2. Humanities  |  Linguistics And Literature  |  Applied Linguistics
 
3. Education And Training  |  TEACHING  |  TEACHER TRAINING
 
4. Information, Computer And Communication Technology (ICT)  |  ICT Applications  |  Education