| Staff Directory | Staff Profile
Dr. Siti Amirah Binti Ahmad Tarmizi Profile Page
Name :  Dr. Siti Amirah Binti Ahmad Tarmizi
Designation :  Tutor (Kelayakan Ijazah Sarjana)
Phone Number/ Ext :  09-7797218
Email :  amirah@umk.edu.my
Department : Pusat Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insaniah
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH EDUCATION) (University Of South Australia)
Ijazah Sarjana (MASTER LINGUISTIK TERAPAN) (Universiti Putra Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN & KESUSASTERAAN BAHASA INGGERIS) (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)
1. Humanities  |  Linguistics And Literature  |  Applied Linguistics