| Staff Directory | Staff Profile
Prof. Madya Dr. Nik Yusri Bin Musa Profile Page
Name :  Prof. Madya Dr. Nik Yusri Bin Musa
Designation :  Profesor Madya
Phone Number/ Ext :  09-7797139/7219
Email :  nikyusri@umk.edu.my
Department : Fakulti Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insan
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) (Universiti Malaya)
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA PENGAJIAN ISLAM) (Universiti Malaya)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN KEPUJIAN) (Universiti Al Azhar, Kaherah)
Oct 2007 - Sep 2009 : Dasar Komunikasi Negara Berdasarkan Konsep Islam Hadhari?.
 
Jan 2008 - Dec 2009 : Indeks Pengukur Akidah Negara (IPAN) dalam konteks Tamadun Islam ke arah Pembangunan Insan yang Harmoni
 
Jun 2008 - May 2010 : Orientasi Politik dan Hubungan Etnik Pelajar IPTA
 
Jul 2009 - Jul 2010 : Keberkesanan Pengajaran Kursus ZT1033 titas dan Hubungkait dengan kefahaman Islam di Kalangan Pelajar non Muslim di UKM
 
NIK YUSRI MUSA(Jun 2010). Soal Jawab Agama siri 1 (Galeri Ilmu )
 
NIK YUSRI MUSA(2011.). Soal Jawab Agama siri 2 (GALERI ILMU)
 
Nik Yusri Musa, Nur Azuki Yusuff, Noorhisham Md. Nawi, Shahriman Abu Bakar, Marwan Ismail(2011). Hubungan Etnik (MODUL UMK)(Page No 50) (PPBPI, UMK)
 
Nik Yusri Musa, Borhan Aziz(2011). Tamadun Islam Tamadun Aasia(MODUL)(Page No 90) (PPBPI, UMK)
 
NIK YUSRI MUSA, SHAHRIMAN ABU BAKAR NAWI@MOHD NAWI ISMAIL(11/ 2013). Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)(Page No 222) (Pusat pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah (PBI) UMK.)
 
NUR AZUKI YUSUFF, NAZRI MUSLIM, NIK YUSRI MUSA.(10/2013). Persoalan Berkenaan Perpaduan Etnik di Malaysia(Page No 96) (Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah (PBI) UMK.)
 
Artikel
  Nik Yusri Musa(Bulanan). Majalah Q & A,, Rayuan dan Rintihan yang diulang-ulang. Pembahagian Hidayah(Galeri Ilmu)
 
 
Bab/Bahagian Daripada Buku Bersifat Ilmiah
  Fauzi Deraman, Ishak Suliaman, Faisal Ahmad Shah(2011). Sunnah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa, Asas Pemikiran Ilmu Takhrij Dalam bidang Kewartawanan: Realiti dan Cabaran(Univerisiti Malaya. APIUM.)
 
  Mohd Safar Hasim, Zulkiple Abd. Ghani(2009). Komunikasi di Malaysia:Suatu Penelitian Awal Pendekatan Islam Hadhari , Konsep dan Etika Kewartawanan Menurut Islam(Institut Islam Hadhari, UKM, Bangi.)
 
  Nik Yusri Musa(2006.). Nadwah Ulama Nusantara , Polemik Dato? Sayed Alwi bin Tahir al-Haddad dan A. Hassan Bandung: Gambaran Pemikiran Fiqh Nusantara(Fakulti Pengajian Islam UKM)
 
  Nik Yusri Musa(2006.). Al-Imam al-Syafi?i: Kegemilangan Ilmu & Pemikiran, Al-Imam al-Syafi?i: Sumbangannya Dalam Memurnikan Dua Pemikiran,(Karya Bestari Sdn. Bhd)
 
  Nik Yusri Musa, (2006). TITAS, Isu Jihad dan Keganasan. (Pusat Pengajian Umum, UKM)
 
  Zulkifli Muhamad, Hamdzun Haron, Nik Yusri Musa(, 2006. ). Islam Hadhari Penjana Masyarakat Berpengetahuan, Konsep Pemilikan Harta Dalam Islam, (Pusat Pengajian Umum, ukm.)
 
 
Buku - Bacaan Umum
  nik yusri musa(2006-). MAJALAH ANIS, Bahagian Firman(Galeri Ilmu)
 
 
Jurnal (Berwasit)
  Mohamad Taha, Nik Yusri Musa, Nazri Muslim, (Jun 2010). Jurnal Fikrah (CITU), UITM, Penjajahan Inggeris dan Sekularisme di Malaysia, (Center of Islamic Thought, (CITU, UITM))
 
  Nik Yusri Musa, Nazri Muslim, Zulkifli Muhamad, Aminuddin Basir, 2(Januari-Jun 2006). Jurnal CITU, Konsep al-?Adalah dan al-Musawat Dalam Hubungan Etnik: Perspektif Islam,(CITU, UITM)
 
  Nazri Muslim, Nik Yusri Musa, Ahmad Hidayah Buang, Nazri Muslim, Ahmad Hidayah Buang(2011). Jurnal Kajian Malaysia, Hubungan Etnik di Malaysia Dari Perspektif Islam.(USM)
 
  Aminudin Basir @ Ahmad, Mohamad Sabri Haron, Nik Yusri Musa, Aminuddin Bashir@Ahmad, Mohd Sabri Haron(2009). Jurnal Hadhari, , Kebebasan Media Komunikasi Menurut Perspektif Islam, (INSTITUT ISLAM HADHARI, UKM, BANGI)
 
  Wan Zulkifli Wan Hassan, Khalim Zainal, Nazri Muslim, Nik Yusri Musa, Azizi Umar, Jamsari Alias, Azwira Abdul Aziz, Hasnan Kasan, Wan Zulkifli Wan Hassan, Khalim Zainal, Nazri Muslim, Azizi Umar, Jamsari Alias, Azwira Abdul Aziz, Hasnan Kasan(07 / 2013). World Applied Sciences Journal 23 (7):989-997,2013, The Thoughts of Imam Ash-shafi'ie on Interpersonal Skills in Self Development: A Conceptual Analysis(IDOSI Publications, 2013)
 
 
Jurnal (Tidak Berwasit)
  Aminudin Basir, Mohd Radhi Othman, Nik Yusri Musa(Dis 2006). Jurnal Pengajian Umum,, Konsep al-Sunnah Menurut Ahli al-Hadith,(PPU, UKM)
 
  Mohd Arip Kasmo, Sabri Haron, Hasnan Kasan, Nik Yusri Musa,, Ariff Kasmo, Hasnan Kasan, Zulkifli Mohamad, Aminudin Bashir(Dec 2005). Jurnal Pusat Pengajian Umum, A Study on The Effectiveness of Islamic Civilisation Course in Achiecing its Objective: A Study on The Malaysian Universities Students,(PPU, UKM)
 
  Nik Yusri Musa(Dec 2004). Jurnal Pengajian Umum, Aspek Pemikiran Kaunseling Dalam Hadith Nabawi, (PPU, UKM.)
 
  Nik Yusri Musa(2006,). Jurnal al-Bayan,, Pemikiran A. Hassan Bandung: Nasikh Mansukh, al-Am dan al-Khas dalam al-Quran,(Akademi Islam, Universiti Malaya)
 
 
Karya Dalam Media Lain
  Zulkifli Mohamad & Nik Yusri Musa, (2006,). Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta Dalam Islam. , Harta Sepencarian Tanah Rancangan Felda(Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS).)
 
 
Kerja-kerja Penyuntingan
  Nazirah Johar, Zaharah Sulaiman(2011.). Susu Ibu: Titisan Mutiara Bonda, Susu Ibu:Titisan Mutiara Bonda(Dewan Bahasa & Pustaka (DBP) )
 
 
Lain-lain
  Nik Yusri Musa(Mac 2012). Majalah Q&A terbitan Galeri Ilmu, Hidup ini Perlu Bersyukur (majalah Q&A)(Galeri Ilmu (ISSN 2232-0083))
 
  NIK YUSRI MUSA(2012). majalah Q&A, Halaqah Firman(galeri ilmu)
 
 
1. Humanities  |  Religious Studies  |  Quranic And Hadis Studies
 
2. Humanities  |  Religious Studies  |  Religion And Civilisation
 
3. Humanities  |  Religious Studies  |  Islamic Studies