| Staff Directory | Staff Profile
Dr. Mohd Fadil Bin Mohd Yusof Profile Page
Name :  Dr. Mohd Fadil Bin Mohd Yusof
Designation :  Pensyarah Kanan
Phone Number/ Ext :  09-7717124
Email :  fadil@umk.edu.my
Department : Fakulti Hospitaliti, Pelancongan Dan Kesejahteraan
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (URBAN AND REGIONAL PLANNING)) (Universiti Teknologi Malaysia)
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA) (University Of Queensland, Australia)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN HOTEL DENGAN KEPUJIAN) (University Of Massachusetts)
Aug 2010 - Aug 2012 : The Potential of Pondok Institutions as Spiritual Tourism Product
 
Nov 2012 - Nov 2012 : Flagship Project Industry- UMK Ridel Hotel Networks- Action for Business Sustainability in Tourism and Hospitality in Kelantan
 
Zikri Muhammad, Jabil Mapjabil & Tarmiji Masron. (Eds.)(2012). Persepsi Komuniti Setempat Terhadap Penjenamaan Kota Bharu sebagai Bandar Raya Islam in Isu-Isu Petempatan dan Penduduk (UTHM)
 
Fadil M Yusof in Edited Book by Mohamed Dahlan Ibrahim Ghazali Ahmad Mohd Rafi Yaacob(2012). Entrepreneurial Education and Entrepreneruship in Malaysia- Book of Readings Volume Title of Article:The Usage of Internet Technology for Marketing : Persepctives from Local Entrepreneurs of the SMHOs in Langkawi(Page No 220) (UMK)
 
Bab/Bahagian Daripada Buku Bersifat Ilmiah
  Mohd Fadil Mohd Yusof(Disember 2010). Entrepreneurial Education and Entrepreneurship in Malaysia (Book of Readings) Volume 1, The Usage Of Internet Technology For Marketing: Perspectives From Local Entrepreneurs Of The Small And Medium Hotel Organizations In Langkawi(UMK)
 
  Fadil Mohd Yusof(2012). Entrepreneurial Education and Entrepreneurial in Malaysia. Book of Readings, The Issues of Hospitality and Tourism Education in Malaysia(UMK)
 
  Zikri Muhammad, Jabil Mapjabil & Tarmiji Masron- Editors(2012). Isu-Isu Petempatan dan Penduduk di Bandar dan Luar Bandar , Persepsi Komuniti Setempat Terhadap Penjenamaan Kota Bharu sebagai Bandar Raya Islam(UTHM)
 
 
Prosiding Antarabangsa
  Mohd Fadil Mohd Yusof, Ghazali Ahmad(April 2010). Conference Proceeding at International Graduate Tourism Research Conference, The Issues of Hospitality and Tourism Education in Malaysia (USM & Berjaya University Collge of Hospitality)
 
  Mohd Fadil Mohd Yusof , Ghazali Ahmad(26 May 2011). Proceeding of 2nd International Conference on Sustainable Management, Tourism and Hospitality Education at UMK: An Entrepreneurial Approach(Maejo University, Thailand and International Academy of Culture, Tourism and Hospitality Research)
 
  Mohammad, Zulkefli, Fadil, Yusof., & Amin, H. (2012). Islamic Business Ethics In Small And Medium Enterprises (SMEs): An Analysis. (Paper presented at the 3Rd International Conference On Business and Economic Research (3 Rd ICBER 2012) Bandung, Indonesia)
 
  Mohd Fadil Mohd Yusof(2010). Conference Proceeding , The Usage of Internet Technology Among Local Entrepreneurs Of The Small And Medium Hotel Organizations In Langkawi(International Seminar on Entrepreneurship & Societal Development in Asean (ISE-SODA))
 
 
Prosiding Kebangsaan
  Mohd Fadil Mohd Yusof(Jun 2011). Proceedings of Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia (PERKEM) VI 2011 , Hotel Patuh Shariah (Shariah Compliant Hotels) Sebagai Produk Baru Industri Pelancongan di Malaysia(Universiti Kebangsaan Malaysia)
 
  Mohd Fadil Mohd Yusof(Jun 2010). Conference Proceeding at Seminar Pengurusan Perhotelan Dan Pelancongan Islam Peringkat Kebangsaan 2010, Kerjaya Dalam Sektor Hospitaliti: Sikap Dan Persepsi Pelajar IPT (CITU-UiTM)
 
  Fadil Yusof, Mat Salleh Ayub(2012). Proceeding of 5th International Borneo Business Conference (IBBC) 2012, Women Participation in Entrepreneurship Activities: A Case at Pasar Siti Khadijah Kelantan(IBBC)
 
  Mohd Fadil Mohd Yusof(16 November 2011). Prosiding Persidangan Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar (MATRA 2011), Penjenamaan Kota Bharu sebagai Bandaraya Islam: Satu Tinjauan Umum(Bahagian Geografi Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM)
 
 
1. Economics, Business And Management  |  Tourism  |  Hospitality Management