| Staff Directory | Staff Profile
Dr. Noor Hisham Bin Md Nawi Profile Page
Name :  Dr. Noor Hisham Bin Md Nawi
Designation :  Pensyarah Kanan
Phone Number/ Ext :  09-7717276
Email :  hisham@umk.edu.my
Department : Pusat Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insaniah
Qualifications : Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA SAINS PSIKOLOGI) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA) (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)
Jul 2010 - Apr 2010 : Kajian Pengesanan Usaha Membina Hubungan Etnik Ke Arah 1 Malaysia Di Kalangan Pelajar IPT
 
Noor Hisham Md Nawi, Mazidah Muhammad(2011). Kurikulum Pendidikan Anak-anak ; Satu Panduan Praktikal(Page No 189) (PTS)
 
1. Humanities  |  Religious Studies  |  Religious Education
 
2. Social Sciences  |  Education  |  Curriculum Development