| Staff Directory | Staff Profile
Encik Mohd Shahriman Bin Abu Bakar Profile Page
Name :  Encik Mohd Shahriman Bin Abu Bakar
Designation :  Pensyarah
Phone Number/ Ext :  099477166-0123766958
Email :  shahriman@umk.edu.my
Department : Pusat Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insaniah
Qualifications : Ijazah Sarjana (Magister Artium (Master of Arts)) (Ruhr University Bochum, Jerman)
Mar 2010 - Mar 2011 : Kajian Pengesanan Usaha Membina Hubungan Etnik ke arah 1Malaysia dlm kalangan Pelajar IPT
 
Nov 2011 - Dec 2014 : Kajian Frekuensi Penggunaan Kata Sendi Bahasa Arab berdasarkan Data Korpus Berkomputer
 
Mohd Shahriman Abu Bakar(Oktober 2018). Kamus Produktif al-munir Melayu-Arab (Laras Bahasa/kontekstual/uslub)(Page No 544) (Telaga Biru)
 
Manuskrip
  Nur Azuki Yusuff, Farok Zakaria, Noor Hisham Md Nawi, Mohd Zain Mubarak, Marwan Ismail, Yohan Kurniawan, Mohd Shahriman Abu BAkar(Oktober 2018). Laporan Kajian Pengesanan Usaha Membina Hubungan Etnik ke arah 1Malaysia di kalangan Pelajaran IPT, Laporan Kajian Pengesanan Usaha Membina Hubungan Etnik ke arah 1Malaysia di kalangan Pelajaran IPT (FRGS)
 
 
1. Humanities  |  Linguistics And Literature  |  Lexicography