| Staff Directory | Staff Profile
Encik Ahmad Zaki Bin Amiruddin Profile Page
Name :  Encik Ahmad Zaki Bin Amiruddin
Designation :  Pensyarah
Phone Number/ Ext :  09-9477245
Email :  ahmadzaki@umk.edu.my
Department : Pusat Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insaniah
Qualifications : International English Language Testing System () ()
Ijazah Sarjana (SARJANA BAHASA ARAB KOMUNIKASI) (Universiti Sains Islam Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab & Kesusasteraan) (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)
Jan 2012 - Jan 2014 : Faktor Bahasa Persekitaran dalam Mempengaruhi Penguasaan Bahasa Arab di Kalangan Pelajar (Co-Researcher)
 
Dec 2012 - Dec 2015 : Metodologi Tatabahasa Penjanaan dan Transformasi "Al-Tahwiliah" Aplikasinya dalam Ayat-Ayat Suci Al-Quran di kalangan Para Pelajar IPTA
 
Oct 2013 - Oct 2015 : Kosa Kata Arab Dalam Kamus Arab-Melayu : Kajian Berdasarkan Data Korpus - (Co-Researcher)
 
Oct 2013 - Jan 2016 : Kerangka Pembangunan Silibus Untuk Penguasaan Asas Tatabahasa (Nahu) dan Pembinaan Ayat Bahasa Arab
 
AHMED THALAL BIN HASSAN, AHMAD ZAKI BIN AMIRUDDIN, HASSANUDDIIN BIN HASSAN, NOR BINTI ABDUL RAHMAN, 100% EDITING & DESIGNING 25% COLLECTING INFORMATION(2013). Al-Taysir Fi Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Ittisaliyyah (3) - BUKU TEKS BAHASA ARAB (TAHAP III - UBA 2032)(Page No 55) (Penerbitan Universiti Malaysia Kelantan, Cetakan Visual Print Sdn Bhd)
 
Dr. Noor Hisham Md Nawi, Asma Lailee Mohd Noor(2013). Pengenalan Pemikiran Kritis & Kreatif(Page No 55) (Penerbit Universiti Malaysia Kelantan)
 
Prof. Madya Dr. Asma Abd Rahman (USIM)(2013). ?Aliyat Tahlil An-Nas Al-Qurani Wa Tatbiquhu Ala Al-Manhaj At-Tawlidiyy Wa At-Tahwiliyy(Page No 55) (Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM))
 
AHMED THALAL BIN HASSAN AHMAD ZAKI BIN AMIRUDDIN HASSANUDDIIN BIN HASSAN NOR BINTI ABDUL RAHMAN, 100% EDITING & DESIGNING 25% COLLECTING INFORMATION(2012). Al-Taysir Fi Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Ittisaliyyah (2) BUKU TEKS BAHASA ARAB (TAHAP II - UBA 2022)(Page No 60) (Penerbitan Universiti Malaysia Kelantan Cetakan Visual Print Sdn Bhd)
 
AHMED THALAL BIN HASSAN AHMAD ZAKI BIN AMIRUDDIN HASSANUDDIIN BIN HASSAN NOR BINTI ABDUL RAHMAN, 100% EDITING & DESIGNING 25% COLLECTING INFORMATION(2011). Al-Taysir Fi Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Ittisaliyyah (1) BUKU TEKS BAHASA ARAB (TAHAP I - UBA 2012)(Page No 78) (Penerbitan Universiti Malaysia Kelantan Cetakan Visual Print Sdn Bhd)
 
Prosiding Antarabangsa
  Kamarulzaman Abdul Ghani Ahmed Thalal Hassan Ahmad Abdul Rahman Qaziah Fatihah Berhanuddin Nor Abdul Rahman Amanee Abdul Hai(2015). Prosiding Seminar Antarabangsa Pendidikan Dan Keusahawanan Sosial Islam (ICIESE) 2015, Aplikasi e-Pembelajaran untuk Proses Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa: Fungsi dan Cara Penggunaan(PIMM & UMK)
 
  Ahmad Zaki bin Amiruddin Ahmed Thalal Hassan Ahmad Abdul Rahman Mohd Shahriman Abu Bakar Nor Abdul Rahman(2014). Prosiding Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan (INSAN) 2014, Penggunaan Aplikasi Atas Talian dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Ketiga: Pengenalan Kepada Quizlet.Com(UTHM)
 
  Ahmad Zaki bin Amiruddin(2012). Prosiding International Colloquium on Language Teaching (ICoLT) 2012, Terjemahan Makna Kata Kerja dalam Al-Quran ke Bahasa Melayu: Satu Kajian Analisis ke atas Kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman (dalam bahasa Arab)(UMK)
 
 
Prosiding Kebangsaan
  Ahmad Zaki bin Amiruddin Prof. Madya Dr. Asma Abd Rahman (USIM)(2012). Prosiding Social Sciences Postgraduate National Seminar (SSPNS) 2012, Metodologi Tatabahasa Penjanaan Dan Transformasi; Aplikasinya dalam Ayat-Ayat Suci Al-Quran(USM)
 
  Ahmad Zaki Amiruddin Ahmed Thalal Hassan Ahmad Abdul Rahman Mohd Shahriman Abu Bakar Nor Abdul Rahman(2012). Prosiding Language & Education Conference (LEC) 2014, Analisis Metodologi Pengajaran Dr. V. Abd. Rahim di dalam Bukunya (Model) ?Durus Al-Lughah Al-?Arabiyyah Li Ghayri Al-Natiqina Biha (Pelajaran-pelajaran Bahasa Arab untuk Bukan Penutur Arab)? (dalam bahasa Arab)(UIAM)
 
 
1. Humanities  |  Linguistics And Literature  |  Educational Linguistics