| Staff Directory | Staff Profile
Encik Marwan Bin Ismail Profile Page
Name :  Encik Marwan Bin Ismail
Designation :  Pensyarah Kanan
Phone Number/ Ext :  09-7717287
Email :  marwan@umk.edu.my
Department : Pusat Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insaniah
Qualifications : Diploma Lepasan Ijazah (DIPLOMA SISWAZAH) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA SASTERA) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH & UNDANG-UNDANG)) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Artikel
  ROSNAH MOHAMAD SIRIN(2009). KERTAS KERJA IRINGAN KONGRES EKONOMI ISLAM-YAPEIM, WAQAF TUNAI PENDIDIKAN BERUPAYA MENJANA MODAL INSAN BERILMU(YAYASAN PEMBANGUNAN ISLAM)
 
 
1. Social Sciences  |  Political Sciences And Public Policy  |  Policy Studies