| Staff Directory | Staff Profile
Dr. Marwan Bin Ismail Profile Page
Name :  Dr. Marwan Bin Ismail
Designation :  Pensyarah Kanan
Phone Number/ Ext :  09-7717287
Email :  marwan@umk.edu.my
Department : Pusat Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insaniah
Qualifications : Diploma Lepasan Ijazah (DIPLOMA SISWAZAH) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Ijazah Doktor Falsafah (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) (Universiti Utara Malaysia)
Ijazah Sarjana (IJAZAH SARJANA SASTERA) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Ijazah Sarjana Muda (IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH & UNDANG-UNDANG)) (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Artikel
  ROSNAH MOHAMAD SIRIN(2009). KERTAS KERJA IRINGAN KONGRES EKONOMI ISLAM-YAPEIM, WAQAF TUNAI PENDIDIKAN BERUPAYA MENJANA MODAL INSAN BERILMU(YAYASAN PEMBANGUNAN ISLAM)
 
 
1. Social Sciences  |  Political Sciences And Public Policy  |  Policy Studies
 
2. Social Science & Humanities  |  Social Science & Humanities  |  Social Science & Humanities